.logo MPO

Spolupráce s MPO je soustředěna především do sekce Surovin a energetiky, konkrétně s odbory Hornictví a odborem Surovinové politiky.

ZSDNP se v připomínkových řízeních vyjadřuje ke strategickým materiálům státu z oblasti surovinové politiky a energetiky a dalším materiálům, řešícím vyhledávání, průzkum a těžbu nerostných surovin a zahlazování následků dobývání.