Obor vázaný svou činností ke konkrétnímu místu a takové hornictví je, nemůže žít izolovaně bez vazeb a kontaktů na zahraničí. Již jedenáct let před vstupem naší republiky do Evropské unie začal svaz navazovat zahraniční kontakty a dnes je v rámci Evropské unie vnímán jako plnohodnotný, odborně erudovaný partner. Dne 1. května 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie. K tomuto datu je Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu zapojen do činnosti čtyř mezinárodních organizací:

  • Evropská hospodářské komise OSN - UNECE ad hoc Skupina expertů pro čistší elektrické systémy, kde je Ing. Vladimir Budinský od roku 2007 místopředsedou.
  • Poradního výboru pro obchod a průmysl BIAC při OECD
  • Organizačního výboru pro přípravu Světových hornických kongresů IOC WMC, Československo bylo pořadatelem v pořadí druhého Světového hornického kongresu v roce 1961 v Praze.
  • Evropské asociace uhlí a lignitu EURACOAL. Prostřednictvím Euracoalu má svaz díky svému zastoupení možnost účastnit se dění v uhelném a energetickém průmyslu Evropské unie. Euracoal sdružuje 18 zemí a je označován za hlas uhlí v Bruselu. V roce 2009 byl prezidentem EURACOALu zvolen p. Petr Pudil, generální ředitel a předseda představenstva Czech Coal Group a.s.. Dr. Eisenvortová je od roku 1997 členkou výkonného výboru EURACOAL, v roce 2017 byl Ing. Vladimír Budinský, MBA zvolen 1. viceprezidentem. V lednu roku 2021 se stal prezident ZSDNP prezidentem EURACOAL.