Vyjednávací tým za stranu zaměstnavatelů, vedený výkonným ředitelem ZSDNP Ing. Františkem Ondrušem, jednal s vyjednavači – zástupci odborových organizací reprezentující zaměstnance ve společnostech sdružených v Zaměstnavatelském svazu důlního a naftového průmyslu - o návrhu nové Kolektivní smlouvy vyššího stupně na období 2018-2022. Hlavním vyjednavačem za OS PHGN byl jeho 1. místopředseda pan Jaromír Franta, OSEH reprezentoval předseda svazu pan Václav Oplt.

Po projednání návrhů nových Kolektivních smluv vyššího stupně předložených oběma odborovými svazy a jednání o připomínkách k předloženým návrhům, byla jednání dovedena do úspěšného konce. Dne 17. října 2017 podepsal novou smlouvu na další pětileté období předseda představenstva ZSDNP Ing. Zdeněk Osner, CSc. a předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel. Ještě před Vánoci, 19. prosince 2017, podepsal novou Kolektivní smlouvu vyššího stupně mezi ZSDNP a OSEH s předsedou představenstva ZSDNP také pan Václav Oplt.

 

 • KSVS ZSDNP OS PHGN 2018-2022


  Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu,

  náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha
  IČ 00006025,
  vedený ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 858

 • KSVS ZSDNP OSEH 2018-2022


  Odborový svaz energetiky a hornictví

  Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
  IČO 270 37 231
  vedený ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 5762
  zastoupený