Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

 

Dozorčí rada má celkem 3 členy:

  • předseda dozorčí rady
  • člen dozorčí rady, zástupce Vršanské uhelné a.s., Severní energetické a.s. a Coal Services a.s., Most
  • člen dozorčí rady, zástupce Diamo, s.p.