Materiály legislativní i nelegislativní povahy dostává svaz prostřednictvím Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (dále jen KZPS), jež je oficiálním připomínkovým místem dle Jednacího řádu vlády. Díky členství v KZPS máme možnost uplatňovat svá stanoviska k materiálům ovlivňujícím vaši činnost. Vaše eventuální připomínky jsou zpracovávány sekretariátem svazu do stanoviska ZSDNP a předávány KZPS. Pracovníci sekretariátu ZSDNP, v případě potřeby doplněni o pracovníky členských organizací, se následně zúčastňují vypořádání připomínek.