Odborový svaz energetiky a hornictví

Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
IČO 270 37 231
vedený ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 5762
zastoupený
paní Jitkou Čermákovou předsedkyní svazu
(dále jen „odborový svaz“)

       a

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu,

Plzeňská 276/298, Motol 150 00 Praha 5
IČO 15273725
vedený ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 2512 evidenci
zastoupený
panem Ing. Vladimírem Budinským, MBA. prezidentem svazu
(dále jen „zaměstnavatelský svaz“)

uzavřely tuto

kolektivní smlouvu vyššího stupně

na léta 2023-2033