Dne 25. 4. 2024 proběhlo jednání valné hromady ZSDNP

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu uspořádal 25. dubna 2024 každoroční jednání valné hromady svazu, letos bylo valnou hromadou volební.

Zasedání se uskutečnilo v konferenčním sále v budově Českého svazu vědeckotechnických společností, z.s. za přítomnosti zástupců MPO, Českého báňského úřadu a odborových organizací.

Členové ZSDNP si zde zvolili své zástupce do orgánů svazu:

 • za členy představenstva ZSDNP:
  • Mgr. Pavla Kotáska
  • Ing. Ludvíka Kašpara
  • Ing. Ivo Pěgřímka, Ph.D.
  • Ing. Petra Lence
  • Ing. Vojtěcha Zítka
  • Ing. Vladimíra Budínského, MBA.
  • Ing. Zbyška Sochora, Ph.D.
  • Ing. Jana Filipa, MSc., MBA.
 • za členy dozorčí rady:
  • Ing. Gabrielu Sáričkovou Benešovou
  • Ing. Rudolfa Kozáka
  • Ing. Jitku Prstkovou