vyššího stupně

 


Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu,

Ke Koh-i-nooru 977, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČ 00006025,
vedený ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 858,
zastoupený panem Rostislavem Paličkou, předsedou svazu
(dále jen „odborový svaz“)

      a

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu,

Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1,
IČ 15273725,
vedený ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 2512
zastoupený panem Ing. Vladimírem Budinským, MBA, prezidentem svazu,
(dále jen „zaměstnavatelský svaz“)

uzavírají tuto

Kolektivní smlouvu vyššího stupně
             na léta 2023-2033