• Hornické sympoziumlogo DIAMO

  Toto pravidelné podzimní setkávání odborníků plní od roku 1962 úspěšně zadání, které nejlépe vyjadřuje první zápis v kronice symposia: „Vedeni upřímnou snahou v co nejširší míře rozšiřovat nové poznatky do praxe, rozhodli jsme se pořádat každý rok v Příbrami týden nové techniky pod názvem Hornická Příbram ve vědě a technice."

  Jednání symposia probíhá v odborných sekcích, jejichž výběr plánovitě sleduje a odpovídá měnícím se potřebám našeho hornictví a hospodářství a zahrnuje bohaté spektrum problematiky, námětů a zájmů, od poučné hornické historie, moderních technologických metod po aktuální otázky báňské legislativy a budoucnosti báňské činnosti. Závěrečná hodnocení výsledků jednání, přednášek i diskuse mohou přinášet nejen nové poznatky, ale i podněty pro další činnost. Náročná organizace včetně logistiky, publikační činnosti a společenských akcí vyžaduje nejen efektivní řízení představované představiteli státního podniku DIAMO ale i dalších institucí a zaštítěné Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu, ale i mnoho dalších zapálených a obětavých pracovníků. Tradice několika generací takových dobrovolných organizátorů i lektorů opravňuje k předpokladu, že symposium bude úspěšně pokračovat ve své činnosti a přispívat k naplnění myšlenky, že ve světové soutěži mohou malé národy obstát vysokou úrovní vzdělanosti a obecně životní kultury.

 • Hornické sympozium 2018 - Jihlava

  Ve dnech 3. - 5. října 2018 se konal v Jihlavě 2. ročník Hornického sympozia, které vzniklo jako výsledek snahy o vytvoření jednotného fóra všech hornických a s nimi spojených organizací.

  Hornické sympozium má ambici nahradit setkání odborníků IQ Mining celostátní Hornickou Příbram.

  Organizací byl pověřen státní podnik DIAMO, záštitu převzal Český báňský úřad ve spolupráci se ZSDNP a TU.