o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů