Chronologie projednávání:

 

 • 22. 2. 2018 – návrh novely zákona rozeslán do připomínkového řízení
 • 22. 3. 2018 – odesláno stanovisko ZSDNP (viz. dále)
 • 23. 4. 2018 – novela projednána Pracovním týmem RHSD ČR pro hospodářskou politiku a vysloven nesouhlas
 • 9. 5. 2018 – zasláno stanovisko KZPS (viz. dále), vč. projednání novely na 142. Plenární schůzi RHSD ČR. Plénum vyslovilo nesouhlasné stanovisko s navrhovanými úpravami zákona, doplněno výzvou na zachování pětiletého moratoria úhrad.
 • 17. 5. 2018 – proběhlo připomínkové řízení (ukončeno s rozporem)
 • 21. 5. 2018 – odeslán společný dopis zástupců ZSDNP, KZPS a OS PHGN premiérovi
 • 25. 6. 2018 – proběhlo jednání zástupců ZSDNP a KZPS s premiérem. Dosaženo kompromisu ve sporných bodech (termín převodu finančních prostředků na vázaný účet do 30. 6. 2025, dodržení prvního pětiletého moratoria na zvyšování úhrad)
 • 28. 6. 2018 – projednala Legislativní rada vlády. Přerušeno za účelem úpravy textu.
 • 27. 9. 2018 – dopis předsedy ZSDNP náměstkovi MPO (Mgr. Rudyšarová), vysvětlující stanovisko svazu.
 • 18. 2. 2019 – návrh projednán Vládou ČR a stažen z programu jednání.
 • 3. 2019 – Dopis předsedy ZSDNP a prezidenta KZPS premiérovi s odvoláním na dosažený kompromis na jednání dne 25. 6. 2018
 • 2. 4. 2019 – vložení nové verze novely do e- klepu (bez projednání v připomínkovém řízení), stanovisko předsedy LR vlády k novele – doporučuje novelu schválit.
 • 4. 2019 – společný dopis ZSDNP (Ing. Osner, CSc.), KZPS (Jan Wiesner) a SP ČR (Ing. Hanák) premiérovi s opětovnou žádostí o projednání připomínek.
 • 24. 4. 2019 – jednání s premiérem za účasti, mimo jiných, prezidenta KZPS J. Wiesnera a předsedy ZSDNP Ing. Osnera, CSc.
 • 10. 6. 2019 – nová verze horního zákona vložena do e-klepu. Kompromisy, kterých bylo dosaženo při jednáních s premiérem nebyly do novely promítnuty, naopak. Rozhodnutím premiéra došlo k dalšímu zkrácení termínu převodu rezerv na zvláštní vázaný účet o další dva roky u nerostů dle §3 odst. 1 písm. b) zák. č. 44/1988 Sb. (ropa, hořlavý zemní plyn, všechny druhy uhlí a bituminózní horniny). Upravený návrh nebyl podroben připomínkovému řízení.
 • 17. 6. 2019 – novela projednána ve vládě, schválena (se změnou týkající se termínu použití jednotlivých sazeb úhrad) a odeslána do sněmovny, kde byla zařazena jako sněmovní tisk č. 531/0.