V podvýborech Zahraničního výboru (ZV) ZSDNP, tj. v podvýborech pro spolupráci s EURACOAL, s EHK OSN a s Mezinárodním komitétem pro organizování hornických kongresů se od začátku roku 2013 uskutečnily následující zásadní akce nebo aktivity:

1. EURACOAL

 • Volba nového presidenta a vice prezidentů

  Novým prezidentem EURACOAL byl zvolen Pawel Smolen z PGE, největší polské energetické skupiny. Jako prezident EURACOAL vidí své priority v prosazování modernizace a výstavby nových efektivních uhelných elektráren a upozorňování na izolovanost EU při řešení globálních klimatických změn. Vice prezidenty byli zvoleni Piotr Rykala z největší polské černouhelné společnosti Kompania Weglowa, Franz-Josef Wodopia z Asociace německého černouhelného průmyslu a Nigel Yaxley ze Spojeného království zastupující v EURACOAL dovozce uhlí.
 • Dva kulaté stoly o uhlí v Evropském parlamentu

  Kulaté stoly v Evropském parlamentu (EP) se věnovaly systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), zachytávání a ukládání CO2 (CCS) a Energeticko-klimatické strategii EU do roku 2030. Vzhledem k nízkým cenám povolenek chce EK upravit systém EU ETS dočasným vyčleněním 900 mil. povolenek ze systému. EURACOAL je proti tomuto dlouhodobě nic neřešícímu zásahu, který by jen krátkodobě zvýšil ceny povolenek, ale zároveň nepochybně i ceny elektřiny. Návrh Evropské komise (EK) odmítl i EP. Upravený návrh EK bude v polovině června v EP znovu projednáván. K CCS, které se nevyvíjí dle záměrů EU, vydala EK koncem března sdělení na jeho podporu. Státy od demonstračních projektů odstupují (Jänschwalde v Německu, Belchatów v Polsku) a EURCOAL upozorňuje na problémy s financováním, infrastrukturou, akceptancí ze strany obyvatel a využitím CO2. Energeticko­klimatické strategii EU do roku 2030 EURACOAL vytýká, že v něm uhlí vůbec není uvedeno, ačkoliv se na jeho základě v EU v současné době vyrábí 27% elektřiny a obecně se předpokládá užití uhlí i v dalších desetiletích.
 • 9. Dialog o uhlí

  Tyto dialogy organizuje EURACOAL s EK a EP. EK si znovu vyžádala téma CCS, které EU prosazuje vedle obnovitelných zdrojů energie (OZE) v rámci své dekarbonizační strategie. Na letošním červnovém dialogu byla prezentována pilotní demonstrační jednotka CIUDEN ve Španělsku. Dialog byl za EK řízen novým ředitelem pro vnitřní energetický trh prof. Klaus-Dieterem Borchardten, který mimo jiné sdělil, že EK připravuje sdělení o poskytování podpor OZE v EU, s nimiž jsou v řadě členských zemí spojeny problémy.
 • Publikační činnost EURACOAL

  EURACOAL publikoval svou výroční zprávu za rok 2012. Připravuje aktualizaci publikace Uhelný průmysl v Evropě, ve které jsou prezentovány evropské země z hlediska uhelného průmyslu (zásoby uhlí, těžba, kvalita uhlí, užití uhlí aj.) a energetiky. Publikace bude zveřejněna na podzim letošního roku. EURACOAL dále pracuje na publikaci o přínosech uhlí pro konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost, která bude diskutována na červnovém zasedání EURACOAL ve Vídni. Bude zde také prezentována zpráva o současné situaci v uhelném průmyslu a energetice (Dr. Eisenvortová).
 • Návštěva členů výboru EURACOAL pro technický výzkum v ČR

  Členové výboru realizovali 12. června v Praze své zasedání a následujícího dne navštívili hnědouhelné povrchové doly ČSA a Bílina a mostecký hipodrom. Zajímali se také o energetickou politiku ČR a postavení uhlí v ní. Nechápali blokaci zásob uhlí těžebními limity, když i EU doporučuje těžbu domácích zdrojů pro snížení dovozní závislosti a zvýšení bezpečnosti zásobování energií.

 

2. 2. EHK OSN

Ad hoc skupina expertů pro čistší produkci elektřiny z uhlí a ostatních fosilních paliv zasedala koncem dubna v Ženevě. Na zasedání bylo zvoleno předsednictvo a priority na období 2013-2014. Předsedou byl zvolen pan B. K. Worthingon z USA a místopředsedou ing. Budinský.

Činnost Ad Hoc Skupiny expertů by se měla v období 2013 – 2014 zaměřit na následující hlavní úkoly:

 • Pokračování dialogu o regulacích, strategiích a politikách v oblasti energetiky
 • Sdílení nejlepších praktických poznatků a zkušeností na poli čistší výroby elektřiny, včetně zvyšování energetické účinnosti
 • CCS a využívání zachyceného CO2
 • Nejmodernější technologie pro výrobu elektřiny z fosilních paliv
 • Nejmodernější technologie přenosu a spotřeby elektřiny (včetně smart grids)
 • Nekonvenční fosilní paliva a jejich uplatnění v čistší produkci elektřiny

Při zasedání byla také podána aktuální informace k projektu „Zmírňování změny klimatu nasazením zahraničních přímých investic do moderních technologií pro energetické využití fosilních paliv“, kterého se zúčastnilo 9 zemí (Afghánistán, Čína, Indie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Tádžikistán. Ukrajina a Uzbekistán). Na základě regionálních a technických workshopů vznikly národní podkladové studie, předběžné studie proveditelnosti a závěrečná zpráva. Syntetická závěrečná zpráva obsahuje popis struktury elektroenergetického průmyslu v těchto zemích včetně rozboru vlastnických struktur. Dále analyzuje roli fosilních paliv v energetice a objemy emisí CO2 a doporučuje moderní technologie (CCGT, CHP, IGCC, nadkritické a ultra nadkritické generátory a turbíny) se zdůrazněním role zahraničních přímých investic při jejich zavádění. Prognózuje i růst poptávky po elektřině a strategii dalšího rozvoje energetického sektoru, včetně investičního klimatu.

 

3. SVĚTOVÝ HORNICKÝ KONGRES

23. Světový hornický kongres se uskuteční ve dnech 11.-15. srpna 2013 v kanadském Montrealu. Za ČR bude přednesen referát Společenská odpovědnost podniků v českém uhelném průmyslu. V referátu budou uvedeny příklady ze Severočeských dolů (Stop prach, Kraj s lepší vyhlídkou), Czech Coal a Litvínovské uhelné (Chytré hlavy pro sever, Uhelné safari). Dále bude připravena prezentace týkající se rekultivace oblasti po těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem. Kongresu se zúčastní Vladimír Budinský, SD a.s. (referát), Vladimír Slivka, VŠB TU Ostrava, a Jan Trojáček, DIAMO (prezentace).

15.6.2013

Dr. Renata Eisenvortová
Předsedkyně ZV ZSDNP