Zahraniční výbor ZSNDP byl založen v roce 2000. Důvodem byla potřeba koordinace zahraničních aktivit ZSDNP, zajištění jejich provázanosti, efektivní využívání získaných informací, systematické informování členů ZSDNP a jednotná prezentace názorů a postojů členů ZSDNP na mezinárodním fóru.

V současné době je ZSDNP aktivně zapojen do tří významných mezinárodních organizací:

  • EURACOAL (Evropská asociace uhelného průmyslu)
  • UNECE (Evropská hospodářská komise OSN)
  • IOC WMC (Mezinárodní organizační výbor světových hornických kongresů)

Zahraniční výbor pravidelně informuje o činnosti uvedených organizací představenstvo ZSDNP a jeho členové prezentují v časopise ZSDNP Uhlí, rudy, geologický průzkum významné zahraniční akce nebo mezinárodní akce v České republice. Účastní se také aktivně mezinárodních konferencí a zasedání, např. Světových hornických kongresů, a udržují pravidelné kontakty s významnými zahraničními svazy, např. se Svazem německého hnědouhelného průmyslu DEBRIV.