Myšlenka organizace světových hornických kongresů (WMC – World Mining Congress) vznikla v Polsku, kde byl v roce 1958 také vůbec první kongres v historii uspořádán. Česká republika (tehdy Československo) byla jednou ze 13 zakládajících členských zemí a v roce 1961 zorganizovala 2. světový hornický kongres v Praze. V současné době má WMC 41 členských zemí zastupujících hornictví pěti světadílů. Permanentním sídlem sekretariátu WMC jsou polské Katovice.

Hlavním cílem světových hornických kongresů (pořádaných zpravidla ve dvou- až tříletých intervalech) je globální spolupráce v oblasti báňské vědy a technologie, tedy podpora plodných vědeckotechnických i praktických kontaktů a celosvětová výměna názorů na vývoj hornictví v rámci udržitelného rozvoje.

Stálým orgánem WMC je IOC - Mezinárodní organizační komitét, působící jako mezinárodní nevládní organizace. Sjednocuje osobnosti angažované v hornictví. V každé členské zemi WMC pracuje Národní organizační komitét. V ČR jeho činnost podporuje zahraniční výbor ZSDNP. Členové IOC WMC se scházejí zpravidla jednou ročně na pozvání jednotlivých národních komitétů.

V roce 2016 se v Riu de Janeiro (Brazílie) 18. - 21. října uskutečnil 24. světový hornický kongres, jemuž předcházelo 97. zasedání IOC. Za český Národní organizační komitét byl na kongresu přednesen referát Odpovědný báňský provoz ( www.wmc2016.org.br/24th Proceedings odkaz na externí web). 98.zasedání IOC bylo svoláno v listopadu 2017 do New Delhi.

V roce 2018 se 25. světový hornický kongres včetně 99. zasedání IOC sešel v Astaně (Kazachstán) ve dnech 18. - 22. června. Kongresu se zúčastnilo rekordních 2586 delegátů z celého světa, 1047 společností z 50 zemí a 260 vystavovatelů z 26 zemí. K hlavním tématům kongresu patřil pohled na aktuální trendy a inovační procesy světového těžebního průmyslu, otvírání nových trhů pro odbyt těžebního technologického zařízení, produktů a služeb, zlepšování bezpečnosti hornické práce a opatření pro čistší životní prostředí. Za český Národní organizační komitét byl přednesen referát Výzvy a cíle bezpečnosti práce pro uhelný průmysl (www.wmc2018.org/congress/sessions-of-congress odkaz na externí web).

Výhledové termíny kongresů WMC a zasedání IOC:

2019 - 100. zasedání IOC WMC v Arequipě (Peru), 15. – 20. září (v rámci konference peruánského hornického svazu PERUMIN)
2020 - 101. zasedání IO WMC v Moskvě (Ruská federace)
2021 - 26. světový hornický kongres a 102. zasedání IOC WMC v Brisbane (Austrálie), 20. – 22. července

 

Více informací o WMC: www.wmc.org.pl