V rámci Zahraničního výboru (ZV) ZSDNP se od minulého zasedání představenstva 15. října 2013 uskutečnily dvě významné akce:

 • 4. Evropské dny o uhlí
 • 9. zasedání Ad Hoc Skupiny expertů pro čistší produkci elektřiny z uhlí a ostatních fosilních paliv EHK OSN.

 

4. Evropské dny o uhlí

Uskutečnily se od 12. do 14. listopadu v Evropském parlamentu (EP). Zorganizovaly je EURACOAL, členové EP a Energetičtí partneři střední Evropy (CEEP). Hlavními akcemi byly:

 • Výstava „Uhlí v akci", kde byly vystaveny významné výsledky efektivního a ekologického užití uhlí, rekultivací a využití území po těžbě uhlí. Za ČR byly vystaveny: modernizace hnědouhelné elektrárny Prunéřov, mostecký hipodrom a využití vysloužilého kolesového rýpadla SD známého jako Březenský drak (brožurka k výstavě přiložena)
 • Kulatý stůl o zplyňování uhlí, kde byly prezentovány zkušenosti se zplyňováním v Polsku, Německu a Španělsku
 • Diskuse k významu uhlí v Polsku za účasti polského místopředsedy vlády a ministra hospodářství Janusze Piechocińského a polského europoslance Jerzyho Buzka a prezentace Varšavského komuniké požadujícího podporu a rozvoj čistých uhelných technologií. Toto komuniké zpracované Světovou uhelnou asociací (WCA) a EURACOAL, bylo následně 18. listopadu přijato na Klimatickém a uhelném summitu ve Varšavě.
 • Zveřejnění aktualizace publikace „Uhelný průmysl v Evropě a diskuse o významu uhlí pro Evropu. Nad těmito akcemi převzal záštitu český člen EP Jan Březina. Ve svém vystoupení hovořil o nutnosti změny evropské energetické politiky a zdůraznil, že uhlí má v evropské energetické politice oprávněně své místo. Své tvrzení podložil např. tím, že se jedná o významnou evropskou domácí surovinu, která výrazně přispívá k bezpečnému zásobování, snížení dovozní závislosti a při výrobě elektřiny je schopno svými stabilními dodávkami po 24 hodin denně a 7 dní v týdnu podporovat nestabilní obnovitelné zdroje. R. Eisenvortová navázala významem uhlí pro ČR, kde zdůraznila nízkou dovozní závislost ČR díky využívání domácího uhlí, více než 52 % podíl uhlí na výrobě elektřiny, dodávku tepla na bázi uhlí pro 1 milion obyvatel ČR a význam uhelného průmyslu z hlediska zaměstnanosti a pro rozvoj uhelných regionů.

Podrobná informace o 4. Evropských dnech o uhlí bude zveřejněna v prvním čísle časopisu Uhlí, Rudy, Geologický průzkum v roce 2104.

 

9. zasedání Ad Hoc Skupiny expertů pro čistší produkci elektřiny z uhlí a ostatních fosilních paliv EHK OSN

Hlavní výsledky zasedání, které se uskutečnilo 18. listopadu v Ženevě, byly:

 • Potvrzení V. Budinského jako místopředsedy Ad Hoc skupiny pro příští dvouleté období
 • Přezkum mandátu AD Hoc Skupiny a stanovení zadání, které má především posilovat dialog o regulacích a strategiích, sdílení nejlepších praktických postupů v oblasti čistší výroby elektřiny z fosilních paliv v regionu EHK OSN a podporovat progresivní nové technologie užití těchto paliv v energetice
 • Projednání aktivit a priorit v oblasti udržitelné energetiky a studie o energetické diverzifikaci a ekologických dopadech elektroenergetické produkce (závěry příslušných studií OSCE a UNECE).
 • Informace V. Budinského o iniciativě 10 generálních ředitelů z regionu EU vyzývající k změně energetické politiky EU.

Co se týče aktivit připravovaných na rok 2014:

 • plánuje EURACOAL kromě svých pravidelných zasedání např. další kulaté stoly k problematice uhlí v EP, Dialog o uhlí s EK a EP a samozřejmě sledování vývoje evropské legislativy, zejména evropského systému obchodování s emisemi skleníkových plynů (EU ETS), a přípravy energetického- klimatického rámce na období do roku 2030
 • EHK OSN chystá pravidelné zasedání Ad Hoc Skupiny expertů pro čistší výrobu elektřiny z uhlí a ostatních fosilních paliv a zasedání nadřízeného Výboru pro udržitelnou energetiku
 • Mezinárodní organizační výbor Světových hornických kongresů se sejde v červnu v Astaně (Kazachstán), v rámci kongresu AMM – Astana Mining & Metallurgy 2014.

Z dosud známých významných konferencí z oblasti energetiky a uhelného průmyslu, které se uskuteční do konce letošního roku a začátkem roku 2014, lze uvést např.:

5. prosince 2013 Ceny energií a informační a komunikační technologie v energetice pro subjekty působící na českém trhu - chybný odkaz City Tower, Praha 4 - Pankrác
16. - 18. prosince 2013 8. Energetické fórum Sopoty, Polsko
7. - 9. dubna 2014 VIII. Mezinárodní kongres hnědouhelného průmyslu „ Hnědé uhlí – příležitosti a hrozby“ Bełchatów, Polsko
22. - 23. května 2014 Den hnědého uhlí Německo, Lipsko

Dr. Renata Eisenvortová
Předsedkyně ZV ZSDNP