Modernizace tradičních zdrojů jako nezbytná součást stability sítě a přechodu na moderní energetiku pdf