Biotechnologický systém pro čištění důlních vod z jámy MR1 pdf