Datum realizace: červen 2010 – 31. 10. 2013

Zvyšování kvalifikace a konkurenceschopnosti zaměstnanců oborů v rámci Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu – společenstvo těžařů ČR

Cíl:
  • zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniků odvětví těžebního průmyslu s důrazem na rozvoj sociálního dialogu,
  • specifickým cílem bylo vybudování platformy pro vedení permanentního sociálního dialogu na úrovni odvětví.
místo realizace
  • Coal Services, as., Diamo s.p., Energie-stavební a báňská, a.s., Litvínovská uhelná, a.s., MND, a.s., OKD, a.s., Palivový kombinát Ústí, s.p., Severočeské doly, a.s., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Vršanská uhelná, a.s..
forma realizace:

tematické kurzy v manažerských dovednostech, moderních metodách řízení, odborné kurzy v oboru stavebnictví, obchodu, ekonomiky, pracovního práva, informatiky a dalších.