Datum realizace: 1. 2. 2014 – 30. 6. 2015

 

Cíl:
  • formulace stanoviska sociálních partnerů a příprava argumentace pro požadavky sociálních partnerů v oblastech Státní energetické koncepce, Surovinové politiky a legislativních norem (horní zákon a další) tak, aby byly v rámci aktivní spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců vytvořeny politické, ekonomické i legislativní předpoklady pro rozvoj těžebního průmyslu a udržení zaměstnanosti v dotčených regionech.
Místo realizace:
  • region Čechy severozápad, Střední Čechy, Severní Morava a Jižní Morava.
Forma realizace:

semináře a konference na témata:

  • Státní energetická koncepce a surovinová politika
  • Sociální dialog v oblasti dopadů legislativních změn do odvětví
  • Sociální dialog a zaměstnanost s využitím mezinárodní spolupráce