Datum realizace: 2010 –  2013

Cíl:

  • zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů a konkurenceschopnosti podniků na základě  rozvoje sociálního dialogu,
  • vybudování trvalého prostředí (platformy) pro vedení odvětvového sociálního dialogu včetně zkvalitňování personální a technické kapacity sociálních partnerů a komunikačních nástrojů.

Témata:

  1. Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu
  2. Vliv letislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu
  3. Stav, význam a možnosti SOCIÁLNÍHO DIALOGU PŘI KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ
  4. Posílení sociálního dialogu v odvětví těžebního průmyslu s využitím mezinárodní spolupráce

Forma realizace:

  • workshopy, semináře, konference, konzultace se zahraničními sociálními partnery a účast na mezinárodních konferencích k problematice hornictví,
  • dopadové studie na jednotlivá témate.