I. ETAPA:

Datum realizace: červenec 2013 – červen 2015

Cíl:

Připravit zaměstnavatele a zaměstnance prostřednictvím bipartitního dialogu na dopady a změny vyplývající z důchodové reformy:

  • připravit současnou a budoucí pracovní sílu v odvětví na reformovaný trh práce vlivem změny důchodového systému.
Forma realizace:
  • informační semináře
  • demografická prognóza odvětví,
  • konference.

II. ETAPA:

2016 – 2018

Vystoupení z projektu

Důvod:

Skokový zlom a celková změna situace, neočekávaný vývoj na trhu paliv, následný vývoj a rozhodnutí vlády:

  • rozhodnutí o neprolomení ekologických limitů u společnosti Severní energetická a.s. a částečné prolomení u společnosti Severočeské doly
  • kritická situace ve společnosti OKD, kde byl publikován záměr vlastníků uzavřít celkem tři z pěti důlních podniků,
  • zveřejnění záměru vlády do dvou až tří let ukončit těžbu uranu na posledním provozovaném dole,
  • vážné dopady související s extrémním propadem cen nafty, plynu a tuhých paliv na ekonomiku členských organizací,
  • snaha o prosazení tzv. antifosilního zákona, klausule o zákazu prodeje a spotřeby tuhých paliv a další omezení,
  • vážné problémy a nemožnost garance úspěšné realizace projektu.