Datum realizace: 2016 - 2018

 

(úhrada nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce, čerpání prostředků z fondu Rady hospodářské a sociální podpory, tj. podpora vzájemných jednání s odborovými partnery na oborové úrovni týkající se důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek)

Datum realizace:
 • r. 2016
 • r. 2017
 • r. 2018
Cíl:

Podpora sociálního dialogu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a zároveň specifikace dopadů legislativních norem a jejich změn v oblasti hornictví do jednotlivých regionů.

Témata:
 • kolektivní vyjednávání,
 • novela zákona o důchodovém pojištění (dřívější odchod horníků do důchodu a jeho dopady v Moravskoslezském a Ústeckém kraji),
 • projednávání surovinové politiky na úrovni tripartity, prezentace stanovisek sociálních partnerů,
 • dopady útlumu těžeb na zaměstnanost v regionech,
 • efektivita přijatých sociálních opatření a spolupráce s regionálními orgány,
 • předpokládaný vývoj těžebního průmyslu do r. 2020 včetně nových možných aktivit,
 • vliv útlumu těžeb na přípravu kvalifikovaných pracovníků, konfrontace potřeb a výstupů z přípravy absolventů školství,
 • postup při přípravě a realizaci zásadních dokumentů souvisejících s těžebním průmyslem (Surovinová politika, Státní energetická koncepce, akční plán strategie hospodářské restrukturalizace dotčených krajů).
Forma realizace:
 • kulaté stoly, semináře, konference.
Vystoupení z projektu

Důvod:

Při projednávání podpory sociálního dialogu pro rok 2018 pro oblast těžebního průmyslu došlo ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k nedoporučení realizace projektu a neopodstatněnému nařčení možné nedovolené veřejné podpory.

Proti tomuto nařčení se náš svaz ohradil a podpora sociálního dialogu v oblasti těžebního prúmyslu byla nakonec i pro rok 2018 schválena. Vzhledem k této zkušenosti se však ZSDNP sociálního dialogu dle § 320a zákoníku práci již v roce 2019 neúčastnil a své aktivity přenesl do připravované výzvy 094 – Budování kapacit sociálních partnerů.