Datum realizace: únor 2019 – leden 2022

Projekt je realizován v rámci Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

 

Cíl:

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky na trhu práce.

Témata:

  • vliv legislativy na odvětví a činnost sociálních partnerů
  • kolektivní vyjednávání a pracovní právo v kolektivním vyjednávání a v odvětví
  • energetická unie a její cíle do roku 2030 a její vliv na budoucí těžbu a využívání domácích energetických surovin
  • vliv novely horního zákona na těžební organizace
  • restrukturalizace regionů postižených těžbou

Forma realizace:

Ve spolupráci s Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu budou probíhat tematická setkání a semináře, na závěr proběhne závěrečná konference, na které budou prezentovány názory obou sociálních partnerů ke zvoleným tématům.