Rozvoj těžební správy v ČR a schvalovací procesy pro těžební činnost v ČR pdf