Těžební organizace po sobě uklízejí a nabízí nové hodnoty pdf