Staré důlní zátěže v Lukavici - možnosti komplexního řešení pdf