Financování sanace území po těžbě hnědého uhlí v Sasku pdf