Analýza původních důlních děl a způsob výběru hlubinné dobývací metody ložiska vysokoprocentních vápenců Kamenný vrch pdf