logo kutna hora 2022

kutna hora 2022

   Ve dnech 23. – 25. září 2022 se v Kutné Hoře uskutečnilo pod heslem Zdař Bůh! Došlo stříbro! další, již 26. setkání hornických měst a obcí ČR. Myšlenka těchto setkání vznikla již v roce 1996 při setkání zástupců Havířské jednoty Altenberg a Rudných dolů Příbram, s. p. a první setkání proběhlo 6. 9. 1997 v Příbrami. Garantem těchto setkání je v současnosti Sdružení hornických a hutnických spolků ČR.

   Město Kutná Hora se poprvé stala hostitelem setkání hornických měst a obcí a společně s hornickým spolkem Barbora, z. s. a Českým muzeem stříbra, p. o. připravily bohatý program, který se stal oslavou hornického řemesla tak typického  pro Kutnou Horu.

   Hlavní program se odehrál v sobotu 24. září. Po přivítání zástupců spolků starostou města v zasedací síni Vlašského dvora, mši v chrámu sv. Barbory následovalo řazení spolků a průvod městem (hornická paráda). Slavnostní ceremoniál s prezentací spolků, stužkováním praporů, předáním světla sv. Barbory, putovního praporu, vystoupením hornických kapel a mažoretek proběhl v parku pod Vlašským dvorem.

   Součástí programu bylo i slavnostní předání cen Český Permon pro rok 2022  v kostele sv. Jana Nepomuckého. Ceny udělilo Sdružení hornických měst a obcí ČR ve  čtyřech následujících  kategoriích – hornický folklór, záchrana technických památek, počin roku,  celoživotní dílo a mimořádná cena udělená pořadatele setkání. Zde bych vyzdvihl starostku obce Nevřeň Ing. Štěpánku Bejčkovou ve druhé kategorii za Centrum Caolinum a zpřístupnění části bývalých hlubinných kaolinových dolů.

   Součástí setkání byly i každoroční Svatováclavské slavnosti. Účastníci setkání se mohli dále seznámit s historickým centrem Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci zapsaném v prestižním seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO a řadou dalších památek. Přátelé podzemí měli možnost nedělního fárání ve štole  Bylanka provozované Hornickým spolkem Barbora.

   A co napsat na závěr?

26. setkání , které je již minulostí se mimořádně vydařilo, i díky krásnému počasí. Díky všem pořadatelům a zejména členům spolku Barbora.

Stříbro v Kutné Hoře skutečně došlo, ale novým zdrojem stříbra se stalo obnovené historické centrum se všemi svými památkami.

Příští, 27. setkání hornických měst a obcí ČR se bude konat ve dnech 8. – 10. září 2023 v Ostravě.

 

za Spolek Řimbaba Ing. Josef Kovář
foto: Ing. Pavel David a Jiří Vávra