Téma: Zdražování energií

Rozhovor s Ing. Vladimírem Budinským, MBA prezidentem ZSDNP

 

Ceny energií stoupají neuvěřitelným tempem. Proč?

Mám-li to říci jednoduše, hlavní příčina je Čína, Covid a Zelená politika EU Green Deal. Čína proto, že je největším spotřebitelem energií na světě, užívá energetiku jako zbraň, například vůči Austrálii. Covid proto, že v roce 2020 srazil poptávku po všem včetně energií a nerovnováha se projevila po oživení světové ekonomiky. Pro nás je nejcitelnější a nejméně vyzpytatelná politika EU Green Deal a zejména návrh Fit for 55, který byl publikován v červenci. Okamžitě si bohaté západní firmy a spekulanti začali nakupovat povolenky dopředu a jejich cena stoupla 3x až na 65 Euro za tunu. To vyvolalo úprk od uhlí k plynu a ten, navíc vinou prázdných zásobníků a potíží s dodávkami kvůli zpožděnému Nord Stream II, začal šíleně zdražovat. Protože cenu elektřiny vždy určuje poslední nasazený zdroj na pokrytí poptávky – a to je plyn, tak zdražila velmi i cena elektřiny.

Kdo je viník zdražování?

Odpověď je v předchozí odpovědi. Hlavním blízkým viníkem je Komise EU, ale globálním viníkem je Čína, protože ta zavinila jak Covid, tak hlavně rozehrává mocenské hry a fakticky jsme už ve „čtvrté světové válce – v energetické válce“.

Má naše republika dostatek uhlí? 

Tato otázka má dvouznačnou odpověď. Máme geologické zásoby na určitě řádově 100 let. Ovšem těžitelné zásoby, které odpovídají limitům těžby, povolením hornické činnosti, EIA a souhlasům veřejnosti s těžbou jsou výrazně nižší. Černé uhlí do roku 2022. Hnědé uhlí dnes do roku 2038, tento termín byl vládou vzat na vědomí a byl dán jako zadání do nové Státní energetické koncepce. Odpověď tedy je, zatím ano, dnes ještě máme dostatek uhlí, i když toho černého stále více dovážíme.

Jak se díváte na uzavírání uhelných zdrojů v ČR? Už dnes jsou slyšet hlasy, že bude nedostatek elektřiny, a navíc bude neúnosně drahá.

Zavírání dolů v Evropě je nevyhnutelná věc, protože využíváme naše uhlí už řádově 170 let a těžba vždy postupuje od výhodných lokalit a poloh k méně výnosným. Z tohoto důvodu nám zbývají zásoby už jen hluboko, nebo, v případě povrchových dolů, tam, kde je vyšší překryvný poměr. Ekonomicky je tedy těžba méně a méně rentabilní a s dalšími vícenáklady na ekologii se postupně stává těžba neekonomickou. To je proces, kterým prošly těžební oblasti v Anglii, ve Francii, v Belgii i v Německu. Od Západu k Východu postupuje útlum těžby uhlí a nám se nevyhne. Uzavírání dolů však musí být řízený dlouhodobý proces, provázený sociálním programem a pomocí transformujícím se těžebním regionům. Energie už budou vždy drahé. Tvrdě to pociťujeme v nynějším energetickém cenovém šoku.

Co byste řekl na možnost prodloužení těžby v OKD za horizont roku 2022?

Vím, že na Karvinsku a v dalších lokalitách Severní Moravy kvalitní uhlí je. Bohužel je hluboko a těžba by měla vysoké náklady a vyžádala by si investice. Investovat do uhlí je však v této době riskantní až nemožné, protože finanční ústavy, banky a pojišťovny, se od uhlí odklonily a nechtějí mít s financováním „neekologických zdrojů“ nic společného. Proto nelze dnes pro investice do uhlí najít financování a prodloužení těžby v OKD za rok 2022 je jen utopie. Možná se o pár měsíců prodlouží, ale nová pole se neotevřou.

Jak se díváte na podporu obnovitelných zdrojů, má stát každý rok investovat desítky miliard do OZE? Neměl by raději investovat urychleně do jádra?

Souhlasím, že OZE nejsou principiálně řešením naší energetiky, tím je rozvoj jaderné energetiky a nestačí jen nové Dukovany, musí se postavit i dva nové bloky v Temelíně a určitě další menší jaderné zdroje. Ročně padá na podporu solárů 30 miliard korun. Kdyby se tyto zdroje dávaly do jaderné energetiky, už bychom ty nové jaderné elektrárny měli.

Co si myslíte o Německu, které ohlásilo odchod od jaderné energie, odklon od uhlí v roce 2038 a urychleně chce dobudovat plynovod Nord Steam 2, i když je plyn rovněž fosilní palivo? Když to udělá ČR, nestaneme se nebezpečně závislí na Německu?

Problém je, že nová „semaforová koalice“ v Německu od konce jaderné energetiky neustoupí. To bude znamenat konec 8 GW ve spolehlivé jaderné energii. My přitom chceme ve stejném propojeném středoevropském prostoru postavit 1,2 + 2 GW, tedy necelou polovinu toho, co Německo zavře. Výsledkem bude nedostatek elektřiny ve Střední Evropě, její vysoká cena, nekonkurenceschopnost průmyslu a jeho odliv jinam s drtivým dopadem na zaměstnanost. Nová německá koalice podepsala Pakt pro Německo, kde navíc chtějí zkrátit termín konce uhlí z 2038 na 2030. Tento termín bude pak tlačit i na ČR a bude hrozit ještě větší závislost na plynu, jehož výstavba je rychlá a není k němu v současnosti ve Střední Evropě alternativa. OZE jsou zástěrkou a argumentem pro plyn.

Ekologické organizace tlačí na zákaz uhlí, co byste jim vzkázal?

Já jim nemusím nic vzkazovat. Oni vědí, co dělají. Jsou pravděpodobně slouhy ve službách plynárenských, větrně turbinářských a solární panely dovážejících firem. Mají výsledky a svoji práci dělají dobře. Další rady od nás nepotřebují. Občanům ČR bych vzkázal investujte do snižování své energetické náročnosti, zateplujte své domovy a celkově se připravte na vysoké a velmi vysoké ceny elektřiny a tepla. Taková bude budoucnost. Lépe už opravdu bylo.

 

  • Země EU přímo ohrožené energetickou chudobou, u kterých by ČR měla hledat spojence na změnu návrhů směrnic Fit for 55 pro realizaci EU Green Deal:
    zeme eu
  • Důležitost uhlí pro výrobu elektřiny v ČR:
    uhli

 

Ing. Vladimír Budinský, MBA
prezident
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu

logo zsdnp