Logo OPZ

(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197)

Od února 2019 do ledna 2022 se ZSDNP společně s OS PHGN účastní v rámci Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů projektu „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“.

Cílem je připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

Čeho chceme v projektu dosáhnout:

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky na trhu práce.

V rámci projektu jsou řešena tato témata:

  • vliv legislativy na odvětví a činnost sociálních partnerů,
  • kolektivní vyjednávání a pracovní právo v kolektivním vyjednávání a v odvětví,
  • energetická unie a její cíle do roku 2030 a její vliv na budoucí těžbu a využívání domácích energetických surovin,
  • vliv novely horního zákona na těžební organizace,
  • restrukturalizace regionů postižených těžbou.

Ve spolupráci s Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu proběhnou tematická setkání, semináře a závěrečná konference, na které budou prezentovány názory obou sociálních partnerů ke zvoleným tématům.