Pozvánka na hornický seminář NTM - 5.12.2023

 

 

ntm 

Vážení přátelé hornictví, hutnictví, energetiky, ložiskové geologie, úpravnictví, koksárenství,
slévárenství, válcování a těžkého průmyslu!

 

Národní technické muzeum v Praze

Oddělení hornictví a hutnictví

Vás srdečně zve

na

hornicky seminar 113

Který se uskuteční
v

Úterý 5. prosince 2023 od 9.00 hodin v kinosále,

Národního technického muzea v Praze,
Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Program je přílohou tohoto e-mailu
 
Těšíme se na Vaši účast!
V úctě Vás zdravíme

S pozdravem
Zdař Bůh!

 

 

PROGRAM Hornický seminář NTM 2023 pdf