Dne 24. 6. 2023 byla uzavřena Kolektivní smlouva vyššího stupně mezi ZSDNP a OS EH.

Smlouva byla slavnostně podepsána v sídle ZSDNP paní Jitkou Čermákovou předsedkyní Odborového svazu energetiky a hornictví, která je pověřenou hlavní vyjednavačkou za stranu odborů a panem Vladimírem Budinským, MBA. prezidentem Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, jež je pověřeným hlavním vyjednavačem za stranu zaměstnavatelů, za účasti zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců. Smlouva se uzavírá na dobu 10 let.

 

 Kolektivní smlouva vyššího stupně mezi ZSDNP a OS EH - foto