Dne 22. 3. 2023 uzavřeli ZSDNP a OS PHGN Kolektivní smlouvu vyššího stupně. Smlouva byla podepsána prezidentem Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu Ing. Vladimírem Budinským, MBA. a předsedou Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislavem Paličkou. Sociální smír v těžebním oboru je garantován až do roku 2033.

 

 prezident Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu Ing. Vladimír Budinský, MBA. a předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislav Palička