Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Základní informace

Jsme nezávislá dobrovolná organizace.

V České republice reprezentujeme hornickou podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost.

Sdružujeme 24 organizací s téměř 33 000 pracovníky.

Členové jsou významné akciové společnosti a státní podniky v uhelném, rudném, nerudném a naftovém průmyslu, vč. organizací které s báňskou činností úzce souvisí.

Obhajujeme zájmy svých členů, formulujeme a prosazujeme jejich cíle při jednání s orgány státní správy, s odborovou organizací, případně s jinými subjekty a institucemi.

Svazem založená společnost Agricola s.r.o. zajišťuje servisní služby a další mimořádné úkoly plynoucí z činnosti svazu.

Vydáváme technicko-ekonomický čtvrtletník Uhlí Rudy Geologický průzkum, v němž seznamujeme odbornou veřejnost informacemi oblasti vědy, techniky, ekonomiky a praxe související hornickou činností.

Jsme spoluvydavatelem Hornické ročenky.

Garantujeme a pořádáme odborné akce.

Jsme organickou součástí Českého národního komitétu hornických kongresů, který je začleněný v Mezinárodním organizačním komitétu světových hornických kongresů (IOCWMC).

Jsme členem EURACOAL.