Z jednání Legislativní komise ZSDNP

Dne 11. července 2019 se sešli členové Legislativní komise. Na schůzce zhodnotili dosavadní organizaci a formy spolupráce a vzájemné komunikace v průběhu mezirezortních připomínkových řízení k materiálům legislativní a nelegislativní povahy v rámci svazu i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Dalšími body programu byla

  • informace o postupu projednávání vládního návrhu novely horního zákona,
  • projednání připomínek k návrhu na doplnění Státní surovinové politiky schválené usnesením vlády č. 441 z roku 2017,
  • informace o postupu finalizace Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu,
  • informace o materiálech s vazbou na těžební průmysl, které by měly být podle příslušných plánů práce vlády předloženy do mezirezortních připomínkových řízení ve II. pololetí 2019.

Další schůzka legislativní komise ZSDNP se uskuteční dle vývoje projednávání horního zákona v Poslanecké sněmovně, pravděpodobně koncem září.