Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Nová kolektivní smlouva 2018-2022

Kolektivní vyjednávání

Na odvětvové úrovni vede Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu (ZSDNP) kolektivní vyjednávání s Odborový svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) a Odborovým svazem energetiky a hornictví (OSEH).

Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) je závazná pro zaměstnavatele, kteří jsou členy Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, a pro zaměstnavatele, kteří v době účinnosti kolektivní smlouvy ze svazu vystoupili.

KSVS stanoví v souladu s ekonomickými možnostmi všech zaměstnavatelů minimální nároky zaměstnanců s respektováním specifik členů ZSDNP (hlubinné dobývání, povrchové dobývání, vědecká a školská zařízení, aj.). Obecně dále stanoví nároky zaměstnanců nad úroveň zákonných nároků s tím, že bližší podrobnosti jsou stanoveny v podnikových kolektivních smlouvách.

Kolektivní vyjednávání – ZSDNP a OS PHGN

V květnu 2017 bylo zahájeno jednání o nové Kolektivní smlouvě vyššího stupně předáním návrhu smlouvy OS PHGN zaměstnavatelskému svazu při společném jednání hlavních vyjednavačů obou skupin – Ing. Františka Ondruše, výkonného ředitele ZSDNP, a pana Jaromíra Franty, I. místopředsedy OS PHGN.

Po projednání návrhu a připomínek v odborných skupinách i při společných jednáních obou vyjednávacích týmů byla smlouva slavnostně podepsána předsedou OS PHGN Bc. Janem Sábelem a předsedou představenstva ZSDNP Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc. dne 17. října 2017.

Výsledkem kolektivního vyjednávání je po oboustranné dohodě podpis KSVS pro období 2018 – 2022, tedy na období 5 let s tím, že současně byla stanovena pravidla postupu při jednání o případných změnách KSVS.

Kolektivní smlouva vyššího stupně 2018 - 2022

Kolektivní vyjednávání – ZSDNP a OSEH

Jednání o nové Kolektivní smlouvě vyššího stupně probíhala v roce 2017 také mezi Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu a Odborovým svazem energetiky a hornictví. Po oboustranné dohodě se zněním nové smlouvy podepsali dne 19. prosince 2017 Kolektivní smlouvu vyššího stupně pro období 2018 – 2022 za stranu odborového svazu předseda svazu pan Václav Oplt, za stranu ZSDNP předseda představenstva Ing. Zdeněk Osner, CSc.

Kolektivní smlouva vyššího stupně 2018 - 2022