Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Změny ve složení Zahraničního výboru

Zahraniční výbor ZSDNP

Zahraniční výbor ZSNDP byl založen v roce 2000. Důvodem byla potřeba koordinace zahraničních aktivit  ZSDNP, zajištění jejich provázanosti, efektivní využívání získaných informací, systematické informování členů ZSDNP a jednotná prezentace názorů a postojů členů ZSDNP na mezinárodním fóru.

V současné době je ZSDNP aktivně zapojen do tří významných organizací:

EURACOAL (Evropská asociace uhelného průmyslu)

UNECE        (Evropská hospodářská komise OSN)

IOC WMC    (Mezinárodní organizační výbor světových hornických kongresů)

 

Zahraniční výbor pravidelně informuje o činnosti uvedených organizací představenstvo ZSDNP a jeho členové prezentují v časopise ZSDNP Uhlí, rudy, geologický průzkum významné zahraniční akce nebo mezinárodní akce v České republice. Účastní se také aktivně důležitých mezinárodních konferencí a zasedání, např. Světových hornických kongresů nebo Evropských dnů o uhlí, a udržují kontakty s významnými zahraničními svazy, např. se Svazem německého hnědouhelného průmyslu DEBRIV. 

Členy zahraničního výboru jsou:

Ing. František Ondruš (výkonný ředitel ZSDNP)

Ing. Vladimír Budinský, MBA (ČEZ Distribuce a.s.)

Dr. Renata Eisenvortová (Severní energetická a.s., předsedkyně výboru)

Ing. Josef Havelka (Diamo, s.p. )

Mgr. Petr Rojík (Sokolovská uhelná a.s.)

Ing. Radim Tabášek (OKD a.s.)

Dr. Marie Vrbová (Info-Princip s.r.o)