Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Aktuality

Nová kolektivní smlouva 2018-2022

Kolektivní vyjednávání

Na odvětvové úrovni vede Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu (ZSDNP) kolektivní vyjednávání s Odborový svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) a Odborovým svazem energetiky a hornictví (OSEH).

Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) je závazná pro zaměstnavatele, kteří jsou členy Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, a pro zaměstnavatele, kteří v době účinnosti kolektivní smlouvy ze svazu vystoupili.

KSVS stanoví v souladu s ekonomickými možnostmi všech zaměstnavatelů minimální nároky zaměstnanců s respektováním specifik členů ZSDNP (hlubinné dobývání, povrchové dobývání, vědecká a školská zařízení, aj.). Obecně dále stanoví nároky zaměstnanců nad úroveň zákonných nároků s tím, že bližší podrobnosti jsou stanoveny v podnikových kolektivních smlouvách.

Kolektivní vyjednávání – ZSDNP a OS PHGN

V květnu 2017 bylo zahájeno jednání o nové Kolektivní smlouvě vyššího stupně předáním návrhu smlouvy OS PHGN zaměstnavatelskému svazu při společném jednání hlavních vyjednavačů obou skupin – Ing. Františka Ondruše, výkonného ředitele ZSDNP, a pana Jaromíra Franty, I. místopředsedy OS PHGN.

Po projednání návrhu a připomínek v odborných skupinách i při společných jednáních obou vyjednávacích týmů byla smlouva slavnostně podepsána předsedou OS PHGN Bc. Janem Sábelem a předsedou představenstva ZSDNP Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc. dne 17. října 2017.

Výsledkem kolektivního vyjednávání je po oboustranné dohodě podpis KSVS pro období 2018 – 2022, tedy na období 5 let s tím, že současně byla stanovena pravidla postupu při jednání o případných změnách KSVS.

Kolektivní smlouva vyššího stupně 2018 - 2022

Kolektivní vyjednávání – ZSDNP a OSEH

Jednání o nové Kolektivní smlouvě vyššího stupně probíhala v roce 2017 také mezi Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu a Odborovým svazem energetiky a hornictví. Po oboustranné dohodě se zněním nové smlouvy podepsali dne 19. prosince 2017 Kolektivní smlouvu vyššího stupně pro období 2018 – 2022 za stranu odborového svazu předseda svazu pan Václav Oplt, za stranu ZSDNP předseda představenstva Ing. Zdeněk Osner, CSc.

Kolektivní smlouva vyššího stupně 2018 - 2022

Nové pokyny pro autory

Pokyny pro autory časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum - Odborné články

Časopis přijímá původní a dosud nepublikované odborné články, studie, odborná sdělení, zprávy a recenze z celého spektra hornické problematiky. Odborné články a vědecké stati i studie podléhají recenznímu řízení. Redakce přijímá články zasílané výhradně v elektronické podobě na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo poštou na CD.

Číst dál: Nové pokyny pro autory

Změny ve vedení ZSDNP

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem.

Předseda představenstva:

Ing. Zdeněk Osner, CSc.

generální ředitel, Energie-stavební a báňská, a.s., Kladno

 

Místopředsedové:

Ing. Vladimír Rouček

generální ředitel, Vršanské uhelné a.s., Severní energetické a.s. a Coal Services a.s., Most

Ing. Radim Tabášek

manažer centra služeb a komunikace, OKD, a.s., Karviná

 

Členové představenstva:

Ing. Tomáš Rychtařík

ředitel DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem

Ing. Ivo Pěgřímek

generální ředitel, Severočeské doly a.s., Chomutov

Ing. Zbyněk Parma

generální ředitel MND, a.s., Hodonín

Ing. František Štěpánek

předseda dozorčí rady, Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., Sokolov

Změny v redakční radě časopisu Uhlí♦Rudy♦Geologický průzkum

Uhlí ♦ Rudy ♦ Geologický průzkum

Časopis Uhlí Rudy Geologický průzkum byl zařazen Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Z toho důvodu jsou odborné příspěvky recenzovány. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Prosíme autory, aby si přečetli Pokyny pro autory. Redakce přijímá pouze příspěvky odpovídající těmto pokynům.

Redakční rada

Předseda redakční rady: Ing. Bc. Jiří Jež

Členové redakční rady:

JUDr. Václav Amort, CSc.

Ivo Čelechovský

prof. Ing. Ivo Černý, CSc.

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.

prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc.

RNDr. Martin Holý

Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.

Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D

Ing. Bohuslav Machek, Ph.D.

RNDr. Richard Nouza, CSc.

Ing. Josef Pomahač

Ing. Vratislav Řehor, Ph.D.

Mgr. Gabriela Sáričková Benešová

Jaroslava Štovíčková

Mgr. František Toman, Ph.D.

PeadDr. Josef Velfl

Luboš Veselý

Ing. Helena Veverková

Redaktorka Ing. Lucie Danielová - tel.+ 420 737 122 128, e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

Adresa redakce a vydavatele časopisu

Časopis URGP, 150 00 Praha 5, Plzeňská 298/276

Vydávání časopisu pro ZSDNP zajišťuje

Agricola, s.r.o.

ISSN Code 1210-7697

Náklad 400 ks

Vydavatel

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu,

Agricola s.r.o.

150 00 Praha 5, Plzeňská 298/276

tel.: + 420 224 230 588, +420 224 232 158 e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Periodicita časopisu v r. 2017:

2 čísla, rozsah cca 32 stran, cena Kč 65,-/za číslo, roční předplatné vč. poštovného a balného 130,- Kč (cena je včetně DPH).

Inzerci přijímá redakce.

Grafická úprava - STUDIO MARWIN CZ s.r.o.

Příjem objednávek na sekretariátu ZSDNP, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Tuzemskou distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost SEND Předplatné s.r.o., Ve Žlíbku 1800, hala A3, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice.

Pro zahraniční předplatitele distribuci provádí v zastoupení vydavatele společnost MediaCall, s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, www.predplatnedozahranici.cz zákaznická linka +420 532 165 165. Objednávat lze také na e-mailu:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.

Časopis lze objednat také v redakci.