Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu,

náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha
IČ 00006025,
vedený ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 858
zastoupený panem Bc. Janem Sábelem, předsedou svazu

      a

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu,

Plzeňská 276/298, Motol 150 00 Praha 5
IČ 15273725,
vedený ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 2512
zastoupený panem Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

uzavírají tuto

kolektivní smlouvu vyššího stupně

 

Dodatek č. 1 ke KSVS ZSDNP OS PHGN 2018-2022

Ke konci roku 2018 proběhla, na základě návrhu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (dále jen OS PHGN), jednání o Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na léta 2018 – 2022 (dále jen KSVS) mezi odborovým svazem a Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu (dále jen ZSDNP).

Chronologie jednání.

  • 12.10 2018 - OS PHGN předložil návrh Dodatku č. 1 KSVS, jehož obsahem byla úprava čl. 10 – Mzdové tarify.
  • 30. 10. 2018 - strana zaměstnavatelů sděluje, že nesouhlasí s předloženým návrhem Dodatku č. 1 a nepřijímá ho.
  • 9. 11. 2018 - Proběhlo I. kolo jednání obou stran za účasti obou vyjednávacích týmů. Nedošlo k dohodě a další vyjednávání bylo přesunuto na úroveň pracovní skupiny 3+3 pro mzdovou oblast.
  • 22.11 2018 - Proběhlo jednání pracovní skupiny 3+3. Každou z účastněných stran byly předloženy 2 další návrhy na úpravu tarifů, které byly vzápětí protistranami negovány. I poslední (třetí) návrh odborů nebyl zaměstnavateli přijat. Bylo ale konstatováno, že se návrhy obou stran přiblížily a bylo dohodnuto, že další jednání bude přesunuto zpět na úroveň hlavních vyjednavačů, do II. Kola vyjednávání vyjednávacích týmů.
  • 4. 12. 2018 - Proběhlo 2. kolo vyjednávání. Obě strany přednesly po 1 protinávrhu a na základě dalšího jednání došlo k dohodě o všech tarifních stupních článku č. 10 KSVS na léta 2018 – 2022.
  • 19. 12. 2018 - Podepsán Dodatek č. 1 KSVS zástupci obou stran, tj. předsedou Bc. Janem Sábelem za OS PHGN a předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc. za ZSDNP.
  • Na jaře roku 2019 proběhlo jednání ZSDNP s Odborovým svazem energetiky a hornictví (dále jen OSEH) o Dodatku č. 1 KSVS, týkající se článku 8 odstavce (1) - mzdových tarifů na pracovištích s povrchovou těžbou uhlí. Dodatek č. 1 byl podepsán 9. 4. 2019 (s účinností od 1. 5. 2019) zástupci obou stran, tj. za ZSDNP předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., za OSEH předsedou svazu Ing. Josefem Slunečkou.