Informace

z hodnocení plnění kolektivní smlouvy vyššího stupně za I. pololetí roku 2019

 

Dne 11. 9. 2019 proběhlo v Praze hodnocení plnění KSVS mezi ZSDNP a OS PHGN za I. pololetí roku 2019. Za odborový svaz se jednání zúčastnil předseda Bc. Jan Bábel, 1. místopředseda J. Franta a 2 pracovníci sekretariátu. Za ZSDNP se hodnocení zúčastnil předseda představenstva Ing. Z. Osner, CSc. a 3 pracovníci sekretariátu svazu.

Po proběhlém jednání obě strany konstatovaly, že kolektivní smlouva byla v I. pololetí 2019 roku 2019 plněna.

Dále byla diskutována aktuální situace v těžebním odvětví. První místopředseda OS PHGN informoval o prvním zasedání Uhelné komise.

Zástupci OS PHGN upozornili stranu zaměstnavatelů, že v průběhu října 2019 zašlou návrh Dodatku č. 2  KSVS, který bude obsahovat návrhy nových tabulek mzdových tarifů.