Předseda redakční rady:

 • Ing. Bc. Jiří Jež

Členové redakční rady:

 • JUDr. Václav Amort, CSc.
 • Ivo Čelechovský
 • prof. Ing. Ivo Černý, CSc.
 • prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
 • prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc.
 • RNDr. Martin Holý
 • Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.
 • Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D
 • Ing. Bohuslav Machek, Ph.D.
 • RNDr. Richard Nouza, CSc.
 • Ing. Josef Pomahač
 • Ing. Vratislav Řehor, Ph.D.
 • Mgr. Gabriela Sáričková Benešová
 • Mgr. František Toman, Ph.D.
 • PeadDr. Josef Velfl
 • Ing. Helena Veverková
 • Tomáš Vrba
 • Ing. Pavla Mitríková
 • Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., Dr.h.c