Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

SVĚTOVÉ HORNICKÉ KONGRESY - World Mining Congress (WMC)

Myšlenka organizace světových hornických kongresů vznikla v Polsku, kde byl v roce 1958 také vůbec první kongres v historii uspořádán. Česká republika (tehdy Československo) byla jednou ze 13 zakládajících členských zemí a v roce 1961 zorganizovala 2. světový hornický kongres v Praze. V současné době má WMC 41 členských zemí zastupujících hornictví pěti světadílů. Permanentním sídlem sekretariátu WMC jsou polské Katovice.

 

Hlavním cílem světových hornických kongresů (pořádaných zpravidla v tříletých intervalech) je globální spolupráce v oblasti báňské vědy a technologie, tedy podpora plodných vědeckotechnických i praktických kontaktů a celosvětová výměna názorů na vývoj hornictví v rámci udržitelného rozvoje.

Stálým orgánem WMC je IOC - Mezinárodní organizační komitét, působící jako mezinárodní nevládní organizace. Sjednocuje osobnosti angažované v hornictví. V každé členské zemi WMC pracuje Národní organizační komitét. V ČR jeho činnost podporuje zahraniční výbor ZSDNP.

Aktuální a výhledové termíny kongresů WMC a zasedání IOC:

  • 2016  24. světový hornický kongres WMC v Riu de Janeiro (Brazílie)