Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

UNECE

Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) – Výbor pro udržitelnou energetiku a Skupina expertů pro čistší výrobu elektřiny z fosilních paliv

V rámci současných aktivit Výboru UNECE pro udržitelnou energetiku patří čistší produkce elektřiny spolu s energetickou účinností a energetickou bezpečností k hlavním úkolům.   UNECE je vládní organizace působící od roku 1947 v Ženevě.  Spojuje 56 zemí, nejen z Evropy, ale i ze Severní Ameriky a Společenství nezávislých států. Jejích zasedání a činností se účastní také více než 70 mezinárodních expertních organizací a institucí i nevládních organizací. V současné době sleduje plnění Cíle č. 7 udržitelného rozvoje OSN – Dosažení přístupu k dostatku spolehlivé, udržitelné a moderní energie pro všechny (2015-2030).

Skupina expertů pro čistší výrobu elektřiny z fosilních paliv v roce 2015 zkoumala podmínky udržitelnosti a další role uhlí v rámci Cíle č. 7. Zahraniční výbor ZSDNP v koordinaci s MPO ČR podporuje zaměření konkrétních témat Skupiny expertů na zhodnocení budoucí úlohy tepelných elektráren v systémech udržitelného rozvoje, zvyšování flexibilnosti elektroenergetické produkce z uhlí, redukci emisí a zvyšování účinnosti nových i stávajících uhelných elektráren.

Více informací o UNECE zde: www.unece.org/energy/se/cep

SVĚTOVÉ HORNICKÉ KONGRESY - World Mining Congress (WMC)

Myšlenka organizace světových hornických kongresů vznikla v Polsku, kde byl v roce 1958 také vůbec první kongres v historii uspořádán. Česká republika (tehdy Československo) byla jednou ze 13 zakládajících členských zemí a v roce 1961 zorganizovala 2. světový hornický kongres v Praze. V současné době má WMC 41 členských zemí zastupujících hornictví pěti světadílů. Permanentním sídlem sekretariátu WMC jsou polské Katovice.

Hlavním cílem světových hornických kongresů (pořádaných zpravidla v tříletých intervalech) je globální spolupráce v oblasti báňské vědy a technologie, tedy podpora plodných vědeckotechnických i praktických kontaktů a celosvětová výměna názorů na vývoj hornictví v rámci udržitelného rozvoje.

Stálým orgánem WMC je IOC - Mezinárodní organizační komitét, působící jako mezinárodní nevládní organizace. Sjednocuje osobnosti angažované v hornictví. V každé členské zemi WMC pracuje Národní organizační komitét. V ČR jeho činnost podporuje zahraniční výbor ZSDNP.

V roce 2016 se v Riu de Janeiro (Brazílie) 18. - 21. října uskutečnil 24. světový hornický kongres, jemuž 17. října předcházelo 91. zasedání IOC. Obou akcí se zúčastnili členové českého Národního organizačního komitétu. Za ČR byl na kongresu přednesen referát Odpovědný báňský provoz (www.wmc2016.org.br/24th Proceedings).

Aktuální a výhledové termíny kongresů WMC a zasedání IOC:

2017  98. zasedání IOC WMC v New Delhi (Indie)

2018  25. světový hornický kongres WMC v Astaně (Kazachstán)

Více informací o WMC zde: www.wmc.org.pl