Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

EVROPSKÁ ASOCIACE PRO UHLÍ A LIGNIT - EURACOAL

European Association for Coal and Lignite

Historie této organizace sahá  až do roku 1953, kdy byla založena Asociace producentů uhlí západní Evropy. Rozšířením asociace o producenty hnědého uhlí postupně  přibývalo členských organizací a současně vzrůstal její význam v celoevropském měřítku. Od roku 2002 asociace užívá název EURACOAL.

V současné době EURACOAL sdružuje 33 členů z 18 zemí (Belgie, Bosna-Herzegovina, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie). Členy EURACOAL jsou producenti, zpracovatelé a uživatelé uhlí, výzkumné ústavy a university.

Česká republika je členem od roku 1997 a je zastoupená prostřednictvím ZSDNP. Z jeho členů působí v EURACOAL zástupci Severočeských dolů a.s., Severní energetické a.s., Vršanské uhelné, Sokolovské uhelné a.s., OKD, a.s. a Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí Most a.s.

Činnost asociace je řízena Výkonným výborem, který koordinuje a řídí činnost 3 výborů:

- Výbor pro energetickou a environmentální politiku- Výbor pro technický výzkum- Výbor pro obchodní statistiku a sledování vývoje na uhelných trzích

EURACOAL zdůrazňuje úlohu uhlí pro energetickou bezpečnost EU, pro cenovou stabilitu energie a usiluje o vytvoření stabilního rámce pro evropský uhelný průmysl i pro uživatele uhlí. Upozorňuje na významnou úlohu uhlí ve vyváženém energetickém mixu na úrovni EU i v jednotlivých členských zemích. Sleduje proto technické, ekonomické, sociální, ekologické a právní záležitosti týkající se uhelného průmyslu a energetiky s cílem prosazovat zájmy uhelného průmyslu a usilovat o zmezení  zavádění diskriminujících opatření.

Aktivity EURACOAL jsou zaměřeny na celý uhelný řetězec – od průzkumu, přes přístup k zásobám uhlí, jeho těžbu a dopravu k užití v elektrárnách, ocelárnách a ostatních odvětvích. Významná pozornost je věnována ochraně životního prostředí v průběhu těžby uhlí, rekultivaci ploch dotčených těžbou uhlí a snižování emisí při užití uhlí. Vzhledem k tomu, že v EU je přes 26% elektřiny vyráběno z uhlí a v řadě zemí, např. v Polsku je tento podíl mnohem vyšší, jsou v centru pozornosti čisté uhelné technologie. EURACOAL navrhl třístupňovou strategii čistého užití uhlí. Od modernizace stávajících elektráren a výstavby efektivních a flexibilních uhelných elektráren přes novou generaci uhelných elektráren s ještě vyšší účinností a výrazně nižšími emisemi CO2 po eventuální technologie zachytávání a ukládání CO2.

Významnou aktivitou EURACOAL je spolupráce s institucemi EU, zejména Evropskou komisí (EK) a Evropským parlamentem (EP). S oběma institucemi EURACOAL již 12 let organizuje Dialog o uhlí. V EP uspořádal EURACOAL ve spolupráci s Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku ITRE již 26 Kulatých stolů o uhlí. Hlavními tématy v poslední době byly např. Energetická unie a role uhlí v evropské energetice.

Důležitá je i publikační činnost EURACOAL. Z  pravidelných publikací lze uvést např. výroční zprávy EURACOAL a zprávy o trhu s uhlím. S velkým zájmem je vždy očekávána aktualizace publikace Uhelný průmysl v Evropě, kterou EURACOAL pravidelně vydává každé dva až tři roky a která bude vydána v lednu 2017.

Více informací o EURACOAL viz: https://euracoal.eu/