Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Vedení svazu

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem.

Předseda představenstva:

Ing. Zdeněk Osner, CSc.

generální ředitel, Energie-stavební a báňská, a.s., Kladno

 

Místopředsedové:

Ing. Vladimír Rouček

generální ředitel, Vršanské uhelné a.s., Severní energetické a.s. a Coal Services a.s., Most

Ing. Radim Tabášek

manažer centra služeb a komunikace, OKD, a.s., Karviná

 

Členové představenstva:

Ing. Tomáš Rychtařík

ředitel DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem

Ing. Ivo Pěgřímek

generální ředitel, Severočeské doly a.s., Chomutov

Ing. Zbyněk Parma

generální ředitel MND, a.s., Hodonín

Ing. František Štěpánek

předseda dozorčí rady, Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., Sokolov

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Dozorčí rada má celkem 3 členy:

JUDr. Jan Brožíček

Ing. Petr Lenc

Ing. Štěpán Matula