Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Spolupráce

Hornická ročenka

ZSDNP je spolu s Českým báňským úřadem vydavatelem Hornické ročenky, která každoročně přináší přehled informací o nejvýznačnějších organizacích, které na území ČR v uplynulém roce působily, včetně rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů. Personální údaje jsou uzavírány k 31. prosinci uplynulého roku.

Číst dál: Hornická ročenka

Hornická Příbram

Toto pravidelné podzimní setkávání odborníků plní od roku 1962 úspěšně zadání, které nejlépe vyjadřuje první zápis v kronice symposia: „Vedeni upřímnou snahou v co nejširší míře rozšiřovat nové poznatky do praxe, rozhodli jsme se pořádat každý rok v Příbrami týden nové techniky pod názvem Hornická Příbram ve vědě a technice."

Číst dál: Hornická Příbram

Kolektivní vyjednávání

Vyjednávací tým za stranu zaměstnavatelů, vedený výkonným ředitelem ZSDNP JUDr. Václavem Amortem, CSc., jednal s vyjednavači – zástupci odborových organizací reprezentující zaměstnance ve společnostech sdružených v Zaměstnavatelském svazu důlního a naftového průmyslu - o návrhu nové Kolektivní smlouvy vyššího stupně na období 2013-2017. Hlavním vyjednavačem za OS PHGN byl jeho 1. místopředseda pan Jaromír Franta, OSEH reprezentoval předseda svazu pan Šimon Vohar.

Číst dál: Kolektivní vyjednávání