Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Oborový sociální dialog v rámci členských svazů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Oborový sociální dialog v rámci členských svazů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Úhrada nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce

(čerpání prostředků z fondu Rady hospodářské a sociální dohody)

 

Jedná se o zabezpečení akcí a aktivit za pomoci členských zaměstnavatelských organizací Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, které podporují vzájemná jednání s odborovými partnery na oborové úrovni dané členskou strukturou KZPS ČR a týkají se důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek ve smyslu ustanovení § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

SOCIÁLNÍ DIALOG

V  OBLASTI T Ě Ž E B N Í H O  P R U M Y S L U

Jedná se o aktivity na podporu sociálního dialogu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a zároveň specifikaci dopadů legislativních norem a jejich změn v oblasti hornictví do jednotlivých regionů:

 

 

•kolektivní vyjednávání (příprava a projednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně),

•novela zákona o důchodovém pojištění (dřívější odchod horníků do důchodu) a jeho dopady v Moravskoslezském a Ústeckém kraji,

•projednávání surovinové politiky na úrovni tripartity, prezentace stanovisek sociálních partnerů.

•20 x kulaté stoly

•10 x semináře

•1   x konference

 

Časový harmonogram činností:

03 – 12 / 2017