Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Těžební průmysl - Sociální dialog

Hlavní cíl projektu

Formulace stanoviska sociálních partnerů a příprava argumentace pro požadavky sociálních partnerů v oblestech Státní energetické koncepce, Surovinové politiky a legislativních norem (horní zákon a další) tak, aby byly v rámci aktivní spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců vytvořeny politické, ekonomické i legislativní předpoklady pro rozvoj těžebního průmyslu a udržení zaměstnanosti v dotčenýcg regionech. Projekt bude realizován ve čtyřech regionech a to v regionu Čechy severozápad, Střední Čechy, Severní Morava a Jižní Morava.

Doba trvání:  17 měsíců

Začátek projektu: únor 2013

Stav projektu: probíhá

Nejbližší akce / důležité odálosti:

Doporučení pro členy ZSDNP: sledovat www stránky ZSDNP

Koordinátor projektu: Zaměstnavatelský svaz důlního a baftového průmyslu

Parteři: Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

  

Kontaktní osoba v ZSDNP:

PhDr. Jitka Maxová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věci o poskytnutí dotace na realizaci projektu Sociální dialog na odvětvové, regionální a podnikové úrovni ve vazbě na dopady legislativních změn v odvětví těžebního průmyslu . Dotace se poskytuje v celkové výši 5 117 119,- Kč.

Témata:

1) Státní energetická koncepce a surovinová politika

-       cílem je sjednocení názorů obou sociálních partnerů na aktuální stav řešení problematiky SEK a Surovinové politiky,

-       předpokládaným výstupem je formulace jednotného stanoviska sociálních partnerů pro jednání vedené na úrovni tripartity.

2) Sociální dialog v oblasti dopadů legislativních změn do odvětví

-       cílem je specifikace dopadů v odvětví těžebního průmyslu v souvislosti s legislativními normami a změnami v oblasti hornictví s cílem nalezení vzájemné shody obou sociálních partnerů,

-       předpokládaným výstupem je stanovisko sociálních partnerů k projednávaným legislativním normám, které mají sociální, ekonomické a ekologické dopady do odvětví těžebního průmyslu.

3) Sociální dialog a zaměstnanost s využitím mezinárodní spolupráce

-       cílem je vytvoření informačního prostředí a pochopení problematiky s využitím porovnání sociálního dialogu v zemích EU, srovnání přístupů k sociálnímu zabezpečení zaměstnanců v odvětví hornictví,

-       porovnání přístupu k Energetické koncepci v zemích EU, porovnání energetických politik s důrazem na domácí zdroje a další geografické podmínky,

-       předpokládaným výstupem je prezentace stanovisek sociálních partnerů k problematice hornictví v ČR v porovnání s ostatními zeměmi v EU.

Organizace, forma realizace:

Téma č. 1), 2)

-       úvodní semináře - společná jednání obou sociálních partnerů, formulace aktuálních problémů příslušného regionu,

-       odborné semináře (workshopy) - budou probíhat samostatně na straně obou sociálních partnerů v jednotlivých regionech, cílem bude získat odborná stanoviska za stranu zaměstnavatelů a zaměstnanců k definovaným aktuálním problémům příslušného regionu,

-       interaktivní semináře - společné semináře za účasti zástupců obou sociálních partnerů v jednotlivých regionech, přednesení odborných stanovisek obou sociálních partnerů, cílem je sjednocení názorů obou sociálních partnerů a formulace společného stanoviska pro jednání konferencí. Výstupy budou využity k dopracování, resp. aktualizaci dopadových studií (studie BIDI I.)

Téma č. 3)

-       jednodenní semináře pro oba sociální partnery s vybranými účastníky příslušného regionu, prezentace poznatků o praxi v zahraničí v porovnání zkušeností jednotlivých zemí EU, účast zahraničních expertů.

Konference (plánovány dvě závěrečné konference a to jedna na území Čechy a druhá na území Morava)

-       společné závěrečné konference pro všechna 3 témata za účasti obou sociálních partnerů s přizváním zahraničních expertů, zástupců státních institucí a partnerů,

-       přednesení, resp. formulace společného stanoviska obou sociálních partnerů k současnému, aktuálnímu stavu projednávání SEK a Surovinové politiky a to ve vazbě na problémy příslušných regionů, prezentace stanovisek sociálních partnerů k problematice dopadů legislativních změn a norem v odvětví Těžebního průmyslu, prezentace stanovisek sociálních partnerů k problematice hornictví v ČR v porovnání s ostatními zeměmi v EU,

-       odsouhlasení stanoviska obou sociálních partnerů pro jednání vedené na úrovni tripartity.