Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Aktuální projekty

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu se spolu se svým odborovým protějškem Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu účastní v rámci platformy Těžební průmysl projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému“.

Úkolem je připravit zaměstnavatele a zaměstnance prostřednictvím bipartitního dialogu na dopady a změny vyplývající z důchodové reformy.

I. ETAPA: červenec 2013 – červen 2015

II. ETAPA: 2016 - 2018

Číst dál: Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému

Těžební průmysl - Sociální dialog

Hlavní cíl projektu

Formulace stanoviska sociálních partnerů a příprava argumentace pro požadavky sociálních partnerů v oblestech Státní energetické koncepce, Surovinové politiky a legislativních norem (horní zákon a další) tak, aby byly v rámci aktivní spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců vytvořeny politické, ekonomické i legislativní předpoklady pro rozvoj těžebního průmyslu a udržení zaměstnanosti v dotčenýcg regionech. Projekt bude realizován ve čtyřech regionech a to v regionu Čechy severozápad, Střední Čechy, Severní Morava a Jižní Morava.

Číst dál: Těžební průmysl - Sociální dialog